[ DIVERS ]
Forum 2.0 2.0 - de digitale toekomst van accountancy
Johan THIJS - CEO van KBC spreekt over de visie van KBC op de digitalisatie binnen de bank en hoe straks de accountant hierin kan samen werken

Fran BAMBUST - communicatie-experte spreekt over de moeilijkheden die accountants ondervinden kin de contacten met hun huidige en vooral potentiële klanten; zij schreef ettelijke boeken over deze problematiek en is altijd zeer praktisch en anekdotisch in haar uiteenzetting

Noël DE RUDDER - ExcelForAccountancy schreef reeds vele tools voor de accountants; wil het vandaag hebben over onder andere blockchain, oftewel hoe onze toekomstige dossiers er zullen uit zien

Bart VAN COILE - voorzitter ITAA komt het nieuwe instituut voorstellen en de werking in de toekomst


Le 20/02/2020 à Hogeschool Pxl
Thor Park, 3600 Genk
Début 10:00 - Durée 6h - Prix : EUR 60 / EUR 40
Avec la participation de : Johan THIJS
Fran BAMBUST
Noël DE RUDDER
Bart VAN COILE

Organisateur : LVAB / Hogeschool PXL (LVAB/PXL)
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec Claudia Erna
Tél : (0)470864401 - Fax :
E-mail : nathalie.voets@pxl.be