[ DROIT FISCAL ]
Grondige snelcursus personenbelasting
fiscale gevolgen van de burgerlijke stand
berekening belasting en aftrekbare bestedingen
forfaitaire vs. bewezen kosten en diverse inkomsten
uitgaven met recht op belastingvermindering
bezoldiging van bedrijfsleiders en mogelijke herkwalificatie
afzonderlijk en gezamenlijk belastbare meerwaarden en vergoedingen
belastingkrediet, de investeringsaftrek, bijkomend personeel voor
wetenschappelijk onderzoek en toekenning aan de meewerkende echtgenoot
winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid
vorige verliezen en sociale voordelen
welke autokosten in aanmerking komen en de berekening ervan
voordelen in de personenbelasting


Le 23/01/2017 à Campus Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

Début 19:00 - Durée 3h - Prix : varieert van EUR 180 tot EUR 225 per sessie van 3 uur
Avec la participation de : Filip Vandenberghe

Organisateur : SBM - Syntra voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec Vincent Denys
Tél : 078/353 653 - Fax :
E-mail : vincent.denys@sbmopleidingen.be
- URL : http://www.sbmopleidingen.be/