[ DROIT FISCAL ]
Fiscaal jaaroverzicht 2019: praktijkgerichte analyse belangrijkste fiscale wijzi
Belangrijkste fiscale wijzigingen met duiding en impact elke maatregel !
Het “Fiscaal jaaroverzicht” behandelt de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2019
en geeft u duiding en inzicht in de impact van elke maatregel.
Bovendien kijken wij ook wat 2020 ons zal brengen.

Het meest hectische jaar fiscale beroepsbeoefenaars
Jaaroverzicht 2019 van nieuwe voor uw dagelijkse praktijk relevante
wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten in de
vennootschapsbelasting en in de personenbelasting.
- Tientallen fiscale wijzigingen van de hervorming VenB komen stilaan op
kruissnelheid en moeten door alle beroepsbeoefenaars gekend zijn en actief
toegepast worden.
- Daarnaast is er de blijvende stroom aan rechtspraak en administratieve
standpunten.

Optimalisatie vennootschappen nieuwe regels voor aanslagjaar 2020.
Praktijkgericht overzicht van de concrete toepassing van de regels van het
Zomerakkoord die van toepassing zijn op de lopende boekjaren, met specifieke
aandacht voor eindejaarsoptimalisatie voor aanslagjaar 2020.
Concrete aandachtspunten bij de afsluiting van gebroken boekjaren die nog onder
het “oude” regime vallen.
- Hoe kan u de afsluitingen onder aanslagjaar 2019 nog optimaliseren (bv. om zo
weinig mogelijk belastbaar inkomen te behouden aan het “oude” hogere
vennootschapstarief),
- Welke optimalisaties worden door de regels van het Zomerakkoord of door de
concrete houding van de fiscus tegengewerkt ?
- Hoe de nieuwe maatregelen concreet toepassen ?
- Welke administratieve richtlijnen (circulaires, parlementaire vragen, enz.) zijn
hierbij belangrijk!
- Welke zijn de meest relevante aandachtspunten zowel in positieve zin
(optimalisaties) als in negatieve zin (gevaren).
- Welke concrete tips & tricks werden reeds ontwikkeld ?


Le 29/11/2019 à 9051 Gent
HOLIDAY INN GENT EXPO -
Maaltekouter 3 –
9051 GENT

Début 09:00 - Durée 7h - Prix : EURO 420
Avec la participation de : Filip Mees

Organisateur : KennisAteliers (KENNISATELIERS)
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec Herman Cauwels
Tél : 02/331.49.87 - Fax : 02/377.24.47
E-mail : herman.cauwels@kennisateliers.be
- URL : http://www.kennisateliers.be